Đăng bài hỏi đáp photoshop, trao đổi thông tin

Đăng bài hỏi đáp photoshop, trao đổi thông tin khi sử dụng phần mềm pts online hoặc adobe photoshop. Không chi đăng bài hỏi đáp bạn còn có thể đăng trao đổi thông tin khác như tác phẩm, kinh nghiệm học pts onlnie
[anspress]