1000+ khung hình đẹp ghép ảnh online PNG trong suốt

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Khung hình đẹp với định dạng ảnh PNG trong suốt sẽ giúp bạn lồng hình vào khung cực kỳ dễ dàng với phần mềm photoshop online 1doi1 này. Ai cũng có thể làm được.

Một khung hình đẹp là một viền đồng thời bảo vệ và trang trí cho một bức tranh, chẳng hạn như một bức tranh hay bức ảnh.

Khung hình đẹp, hình ảnh đẹp làm khung ảnh

Khung hình đẹp, hình ảnh đẹp làm khung ảnh

Khung hình đẹp để làm gì khi ghép ảnh

Để lồng một tấm hình vào khung trong adobe photoshop online chúng ta cần một tấm hình làm khung. Định dạng của hình tốt nhất là file PNG để lồng hình nhanh vào ảnh giúp đỡn tốn thời gian.

Nhu cầu làm một khung ảnh để lồng ảnh là rất cần thiết với nhiều mục đích khách nhau trong đời sống cũng như lưu giữ kỷ niệm đáng quý của chúng ta làm tấm hình đẹp hơn.

Nó làm cho việc hiển thị công việc trở nên an toàn và dễ dàng hơn và cả hai làm cho đẹp khác biệt với môi trường xung quanh và tích hợp thẩm mỹ với chúng.

Hướng dẫn tải khung ảnh online 1doi1

Bạn có thể click chuột phải chọn ” lưu hình ảnh” để lưu ảnh nếu dùng chrome, cococ. Xong

New Project 2 1000+ khung hình đẹp ghép ảnh online PNG trong suốt

Web tải khung hình PNG trong suốt ghép ảnh miễn phí

  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 720×393
   Size: 37 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 960×657
   Size: 624 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2000×2000
   Size: 279 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2000×2151
   Size: 280 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 924×1083
   Size: 1053 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1600×1455
   Size: 3111 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1600×1131
   Size: 493 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 799×800
   Size: 608 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1429×1169
   Size: 428 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1280×1278
   Size: 676 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1600×1000
   Size: 408 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1300×1000
   Size: 1118 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 6340×7764
   Size: 279 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 515×600
   Size: 69 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 3500×2300
   Size: 3598 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 900×760
   Size: 1015 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1115×1600
   Size: 819 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1500×1200
   Size: 460 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 400×285
   Size: 19 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1377×1017
   Size: 483 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 3500×2519
   Size: 1252 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 3500×2517
   Size: 660 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1600×1280
   Size: 209 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1600×1280
   Size: 209 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1023×805
   Size: 107 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1024×787
   Size: 347 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1054×937
   Size: 1103 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1552×2082
   Size: 364 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 5996×8000
   Size: 2372 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2400×1556
   Size: 87 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1900×1094
   Size: 848 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1601×1076
   Size: 50 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×515
   Size: 195 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2400×1672
   Size: 976 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 516×600
   Size: 226 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 996×1000
   Size: 404 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1080×1080
   Size: 186 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×403
   Size: 160 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1778×1208
   Size: 1070 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×434
   Size: 22 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1325×1467
   Size: 1167 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1280×1056
   Size: 17 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1024×768
   Size: 41 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2226×1238
   Size: 490 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×512
   Size: 307 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 450×600
   Size: 324 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 465 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×454
   Size: 152 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×430
   Size: 6 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 428×600
   Size: 182 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×457
   Size: 333 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 433×600
   Size: 179 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 517×600
   Size: 406 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 515×600
   Size: 428 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 535×600
   Size: 410 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 79 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 512×600
   Size: 242 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×480
   Size: 363 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 4000×2977
   Size: 7601 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×400
   Size: 269 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 424×600
   Size: 364 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×585
   Size: 400 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 450×600
   Size: 318 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 495×600
   Size: 103 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 111 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×400
   Size: 274 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×420
   Size: 351 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 446×600
   Size: 276 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×475
   Size: 26 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 450×600
   Size: 122 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 449×600
   Size: 5 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 586×600
   Size: 411 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 451×600
   Size: 47 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 445×600
   Size: 29 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 123 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 377 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×576
   Size: 261 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 248 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2375×2376
   Size: 169 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 4500×2814
   Size: 7751 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1377×1377
   Size: 129 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×450
   Size: 173 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×450
   Size: 184 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 528×600
   Size: 368 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×599
   Size: 246 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 495×600
   Size: 104 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×539
   Size: 207 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1280×1280
   Size: 919 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 447×600
   Size: 291 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 524×600
   Size: 386 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 536×600
   Size: 241 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×514
   Size: 195 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×598
   Size: 213 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 403×600
   Size: 328 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 419×600
   Size: 383 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×399
   Size: 186 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×480
   Size: 166 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 403×600
   Size: 283 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 162 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 548×600
   Size: 380 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 245 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×424
   Size: 198 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 500×365
   Size: 63 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 506×600
   Size: 137 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 528×600
   Size: 239 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×523
   Size: 291 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 515×600
   Size: 69 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 437×600
   Size: 263 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1295×870
   Size: 506 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×424
   Size: 295 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1413×1031
   Size: 762 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×433
   Size: 151 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 418×600
   Size: 141 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 438×495
   Size: 244 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 520×600
   Size: 348 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 520×600
   Size: 517 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 519×600
   Size: 403 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×441
   Size: 383 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 430 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 519×600
   Size: 350 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 491×600
   Size: 261 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 515×600
   Size: 24 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×426
   Size: 373 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×450
   Size: 424 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 160 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 318 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×417
   Size: 54 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 263 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 499×600
   Size: 59 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 140 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 235 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 528×600
   Size: 419 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×599
   Size: 268 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×424
   Size: 250 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×475
   Size: 27 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 479×600
   Size: 339 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×599
   Size: 243 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×599
   Size: 265 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×525
   Size: 323 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 268 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×417
   Size: 4 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 495×600
   Size: 109 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 495×600
   Size: 109 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 317 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 248 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×403
   Size: 403 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×450
   Size: 367 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 403×600
   Size: 273 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×424
   Size: 205 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×424
   Size: 196 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×424
   Size: 226 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×424
   Size: 298 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×424
   Size: 246 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 450×600
   Size: 368 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1436×1600
   Size: 2399 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×420
   Size: 259 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1450×977
   Size: 177 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 337 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×455
   Size: 7 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 413×600
   Size: 97 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 494×600
   Size: 6 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 459×600
   Size: 109 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×532
   Size: 292 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×403
   Size: 307 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×532
   Size: 288 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×438
   Size: 402 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×529
   Size: 471 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×515
   Size: 411 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 440×600
   Size: 275 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 497×600
   Size: 350 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 445×600
   Size: 359 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×434
   Size: 37 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×471
   Size: 113 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×471
   Size: 269 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×436
   Size: 401 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×478
   Size: 429 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×471
   Size: 264 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 439×600
   Size: 342 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×403
   Size: 296 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×599
   Size: 258 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 473×600
   Size: 30 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 122 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×599
   Size: 318 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×397
   Size: 33 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 35 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 449×600
   Size: 225 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 449×600
   Size: 237 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 202 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 497×600
   Size: 428 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 583×600
   Size: 245 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 361 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 410×600
   Size: 14 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×457
   Size: 219 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×594
   Size: 154 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 426×600
   Size: 83 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×594
   Size: 17 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 576×600
   Size: 154 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 600×600
   Size: 583 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 744×631
   Size: 91 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2532×1731
   Size: 2344 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 6853×8000
   Size: 3084 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 5533×4275
   Size: 166 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 774×591
   Size: 271 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1200×1600
   Size: 1496 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1024×768
   Size: 394 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 8000×5791
   Size: 854 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1200×1600
   Size: 1726 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2400×1672
   Size: 1201 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1035×865
   Size: 397 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 920×1216
   Size: 386 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 713×828
   Size: 440 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 736×579
   Size: 89 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1280×874
   Size: 23 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 2280×1366
   Size: 87 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1600×1206
   Size: 742 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 960×635
   Size: 143 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 3500×2519
   Size: 1239 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1100×777
   Size: 1125 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1024×855
   Size: 1026 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1004×739
   Size: 919 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1194×1194
   Size: 1083 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1600×1200
   Size: 2040 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1024×772
   Size: 442 kb
  • Picture, photo frame PNG
   Res.: 1920×1440
   Size: 1754 kb

   

Khung hình ảnh đẹp gồm các loại nào?

Mục đích của khung hình đẹp là để bảo vệ nghệ thuật và thể hiện nó với lợi thế tốt nhất của nó. Khi được đóng khung đúng cách, một vật phẩm có nhiều khả năng vẫn còn trong tình trạng tốt trong một thời gian dài.

Khung tranh truyền thống đã được làm bằng gỗ, và nó vẫn rất phổ biến vì khung gỗ có thể cung cấp sức mạnh, được định hình trong một loạt các cấu hình ảnh đẹp và cho phép vô số phương pháp xử lý bề mặt.

Các vật liệu khác bao gồm kim loại, ví dụ như bạc, đồng, nhôm và nhựa cứng như polystyrene. Một bề mặt khung có thể có bất kỳ màu sắc hoặc kết cấu.

Cả mạ vàng chính hãng và vàng giả vẫn phổ biến, mặc dù vô số bề mặt khác sẽ được tìm thấy trong hầu hết các cơ sở đóng khung.

Một số khung hình đẹp có khuôn đúc phức tạp, có thể đề cập đến vấn đề. Đồ trang trí phức tạp thường được làm bằng khuôn, sau đó mạ vàng trên nền gỗ.

Mouldings khung hình đẹp ảnh đẹp có nhiều loại, thường là hình ảnh đẹp chữ L với một “môi” hướng lên và một con thỏ nằm ngang.

Môi kéo dài một khoảng cách tương ứng lên từ mép của con thỏ. Nó hạn chế các vật liệu trong khung và có thể được sử dụng để giúp đặt ra hoặc tiết lộ hình ảnh đẹp một cách thẩm mỹ.

Khung hình đẹp có thể chứa một “kính” bảo vệ bằng khung kính hoặc tấm acrylic, ví dụ Acrylite hoặc Plexiglas. Nếu nghệ thuật trong khung được coi là có thể phân tán hoặc nếu môi trường triển lãm được kiểm soát cao.

Lịch sử của khung ảnh lồng ảnh

Kể từ những năm 1980, những tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong quá trình sản xuất kính tráng men, tạo ra một loạt các lựa chọn rộng hơn trong cả hai sản phẩm thủy tinh và acrylic.

Việc chọn sử dụng đòi hỏi phải tính đến nhiều đặc điểm của từng đối tượng: kích thước, phương tiện được sử dụng, điều kiện của phương tiện, giá trị cảm nhận của đối tượng, dự kiến ​​sử dụng đối tượng,

Ví dụ: thời gian triển lãm kéo dài hoặc đi lại. Sẽ là khôn ngoan khi tham khảo một nhà soạn thảo nghệ thuật hoặc người bảo quản có kinh nghiệm để được giúp đỡ trong việc đưa ra lựa chọn tốt hơn.

Chất liệu làm khung ảnh hiện nay

Hiện nay, cả kính khung hình ảnh đẹp và tấm acrylic đều có sẵn lớp phủ chống phản chiếu để làm cho kính gần như vô hình trong hầu hết các điều kiện ánh sáng.

Ngoại trừ những bức ảnh chỉ quan tâm tạm thời, một kính nên kết hợp một bộ lọc để ngăn chặn gần như tất cả các bức xạ cực tím (bộ lọc UV) xâm nhập vào kính.

Bộ lọc này làm chậm sự xuống cấp quang xúc tác của vật liệu hữu cơ trong hình. Cả kính và kính acrylic đều có sẵn với các đặc tính chống tĩnh điện tích hợp.

Tùy chọn này là cần thiết cho các vật thể có môi trường dễ vỡ hoặc xuống cấp, chúng sẽ bị kéo ra khỏi vật thể và trên kính bằng lực tĩnh điện.

Bộ lọc này làm chậm sự xuống cấp quang xúc tác của vật liệu hữu cơ trong hình. Cả kính và kính acrylic đều có sẵn với các đặc tính chống tĩnh điện tích hợp.

Bộ lọc này làm chậm sự xuống cấp quang xúc tác của vật liệu hữu cơ trong hình. Cả kính và kính acrylic đều có sẵn với các đặc tính chống tĩnh điện tích hợp.

Tùy chọn này là cần thiết cho các vật thể có môi trường dễ vỡ hoặc xuống cấp, chúng sẽ bị kéo ra khỏi vật thể và trên kính bằng lực tĩnh điện.

Các loại khung ảnh được sử dụng phổ biến

khung hình đẹp thường là hình vuông hoặc hình chữ nhật, mặc dù khung hình đẹp tròn và hình bầu dục không phải là hiếm.

Khung trong các hình dạng khác thường hơn như hình dạng bóng đá, ngôi sao, trái tim có thể được chạm khắc bằng tay bởi thợ chạm khắc gỗ hoặc thợ mộc chuyên nghiệp (hoặc có thể được đúc từ bột gỗ).

Ngoài ra còn có khung hình đẹp được thiết kế để đi xung quanh các góc. Một thiết kế phổ biến là muỗng, một vết lõm trong khung thêm chiều sâu.

Khung kiểu “L” là một loại đơn giản được xây dựng với một đường viền bằng gỗ hình chữ L duy nhất, với phần dưới cùng của chữ L, hoặc thỏ, ở phía trước khung để giữ trong kính, vật thể và mặt sau, được bảo đảm từ phía sau

Một khối ảnh là một loại khung hình đẹp đặc biệt, thường được sử dụng để hiển thị các thành viên trong gia đình, một kỳ nghỉ hoặc dòng thời gian của cuộc sống của một ai đó.

Các kiểu khác là khung clip (hoàn toàn không phải là khung), khung hộp và hộp bóng. Một khung ảnh kỹ thuật số là một ví dụ về công nghệ thay đổi của thế kỷ 21.

Khung ảnh với nghệ thuật thế giới

Khung ảnh Macaroni là một dự án thủ công phổ biến cho trẻ em. Pasta chưa nấu chín trong các hình dạng khác nhau được dán vào một khung trong một mô hình. Đôi khi toàn bộ khung được sơn.

Một số họa sĩ và nhiếp ảnh gia đương đại làm việc trên bức tranh “bọc thư viện” tác phẩm nghệ thuật của họ, tức là mở rộng hình ảnh đẹp xung quanh các cạnh của khung vẽ kéo dài, do đó không sử dụng khung truyền thống.

Trong những trường hợp đó, đối tượng có thể được gắn để nó nổi trực quan trong vòm bảo vệ. Joan Miró từng thực hiện một tác phẩm đặc biệt để đóng khung nó với khung chợ trời.

Trong trang này, bạn có thể tải xuống hình ảnh đẹp PNG miễn phí: hình ảnh đẹp, khung ảnh hình ảnh đẹp PNG tải xuống miễn phí

Trong bộ sưu tập “hình ảnh đẹp, khung ảnh” này, chúng tôi có 224 hình ảnh đẹp PNG miễn phí với nền trong suốt.

5/5 - (2 bình chọn)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Nhận thông báo
Thông báo nếu
0 Nhiều bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các ý kiến