Chuyển tới nội dung
shopee sale

1000+ khung hình đẹp ghép ảnh online PNG trong suốt

  Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  Khung hình đẹp với định dạng ảnh PNG trong suốt sẽ giúp bạn lồng hình vào khung cực kỳ dễ dàng với phần mềm photoshop online 1doi1 này. Ai cũng có thể làm được.

  Một khung hình đẹp là một viền đồng thời bảo vệ và trang trí cho một bức tranh, chẳng hạn như một bức tranh hay bức ảnh.

  Khung hình đẹp, hình ảnh đẹp làm khung ảnh
  Khung hình đẹp, hình ảnh đẹp làm khung ảnh

  Khung hình đẹp để làm gì khi ghép ảnh

  Để lồng một tấm hình vào khung trong adobe photoshop online chúng ta cần một tấm hình làm khung. Định dạng của hình tốt nhất là file PNG để lồng hình nhanh vào ảnh giúp đỡn tốn thời gian.

  Nhu cầu làm một khung ảnh để lồng ảnh là rất cần thiết với nhiều mục đích khách nhau trong đời sống cũng như lưu giữ kỷ niệm đáng quý của chúng ta làm tấm hình đẹp hơn.

  Nó làm cho việc hiển thị công việc trở nên an toàn và dễ dàng hơn và cả hai làm cho đẹp khác biệt với môi trường xung quanh và tích hợp thẩm mỹ với chúng.

  Hướng dẫn tải khung ảnh online 1doi1

  Bạn có thể click chuột phải chọn ” lưu hình ảnh” để lưu ảnh nếu dùng chrome, cococ. Xong

  New Project 2 1000+ khung hình đẹp ghép ảnh online PNG trong suốt

  Web tải khung hình PNG trong suốt ghép ảnh miễn phí

   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 720×393
    Size: 37 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 960×657
    Size: 624 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2000×2000
    Size: 279 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2000×2151
    Size: 280 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 924×1083
    Size: 1053 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1600×1455
    Size: 3111 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1600×1131
    Size: 493 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 799×800
    Size: 608 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1429×1169
    Size: 428 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1280×1278
    Size: 676 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1600×1000
    Size: 408 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1300×1000
    Size: 1118 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 6340×7764
    Size: 279 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 515×600
    Size: 69 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 3500×2300
    Size: 3598 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 900×760
    Size: 1015 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1115×1600
    Size: 819 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1500×1200
    Size: 460 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 400×285
    Size: 19 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1377×1017
    Size: 483 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 3500×2519
    Size: 1252 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 3500×2517
    Size: 660 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1600×1280
    Size: 209 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1600×1280
    Size: 209 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1023×805
    Size: 107 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1024×787
    Size: 347 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1054×937
    Size: 1103 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1552×2082
    Size: 364 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 5996×8000
    Size: 2372 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2400×1556
    Size: 87 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1900×1094
    Size: 848 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1601×1076
    Size: 50 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×515
    Size: 195 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2400×1672
    Size: 976 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 516×600
    Size: 226 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 996×1000
    Size: 404 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1080×1080
    Size: 186 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×403
    Size: 160 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1778×1208
    Size: 1070 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×434
    Size: 22 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1325×1467
    Size: 1167 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1280×1056
    Size: 17 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1024×768
    Size: 41 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2226×1238
    Size: 490 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×512
    Size: 307 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 450×600
    Size: 324 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 465 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×454
    Size: 152 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×430
    Size: 6 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 428×600
    Size: 182 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×457
    Size: 333 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 433×600
    Size: 179 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 517×600
    Size: 406 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 515×600
    Size: 428 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 535×600
    Size: 410 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 79 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 512×600
    Size: 242 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×480
    Size: 363 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 4000×2977
    Size: 7601 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×400
    Size: 269 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 424×600
    Size: 364 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×585
    Size: 400 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 450×600
    Size: 318 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 495×600
    Size: 103 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 111 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×400
    Size: 274 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×420
    Size: 351 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 446×600
    Size: 276 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×475
    Size: 26 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 450×600
    Size: 122 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 449×600
    Size: 5 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 586×600
    Size: 411 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 451×600
    Size: 47 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 445×600
    Size: 29 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 123 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 377 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×576
    Size: 261 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 248 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2375×2376
    Size: 169 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 4500×2814
    Size: 7751 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1377×1377
    Size: 129 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×450
    Size: 173 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×450
    Size: 184 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 528×600
    Size: 368 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×599
    Size: 246 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 495×600
    Size: 104 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×539
    Size: 207 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1280×1280
    Size: 919 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 447×600
    Size: 291 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 524×600
    Size: 386 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 536×600
    Size: 241 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×514
    Size: 195 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×598
    Size: 213 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 403×600
    Size: 328 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 419×600
    Size: 383 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×399
    Size: 186 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×480
    Size: 166 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 403×600
    Size: 283 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 162 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 548×600
    Size: 380 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 245 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×424
    Size: 198 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 500×365
    Size: 63 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 506×600
    Size: 137 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 528×600
    Size: 239 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×523
    Size: 291 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 515×600
    Size: 69 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 437×600
    Size: 263 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1295×870
    Size: 506 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×424
    Size: 295 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1413×1031
    Size: 762 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×433
    Size: 151 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 418×600
    Size: 141 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 438×495
    Size: 244 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 520×600
    Size: 348 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 520×600
    Size: 517 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 519×600
    Size: 403 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×441
    Size: 383 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 430 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 519×600
    Size: 350 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 491×600
    Size: 261 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 515×600
    Size: 24 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×426
    Size: 373 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×450
    Size: 424 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 160 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 318 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×417
    Size: 54 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 263 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 499×600
    Size: 59 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 140 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 235 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 528×600
    Size: 419 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×599
    Size: 268 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×424
    Size: 250 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×475
    Size: 27 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 479×600
    Size: 339 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×599
    Size: 243 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×599
    Size: 265 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×525
    Size: 323 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 268 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×417
    Size: 4 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 495×600
    Size: 109 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 495×600
    Size: 109 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 317 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 248 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×403
    Size: 403 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×450
    Size: 367 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 403×600
    Size: 273 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×424
    Size: 205 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×424
    Size: 196 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×424
    Size: 226 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×424
    Size: 298 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×424
    Size: 246 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 450×600
    Size: 368 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1436×1600
    Size: 2399 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×420
    Size: 259 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1450×977
    Size: 177 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 337 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×455
    Size: 7 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 413×600
    Size: 97 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 494×600
    Size: 6 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 459×600
    Size: 109 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×532
    Size: 292 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×403
    Size: 307 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×532
    Size: 288 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×438
    Size: 402 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×529
    Size: 471 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×515
    Size: 411 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 440×600
    Size: 275 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 497×600
    Size: 350 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 445×600
    Size: 359 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×434
    Size: 37 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×471
    Size: 113 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×471
    Size: 269 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×436
    Size: 401 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×478
    Size: 429 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×471
    Size: 264 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 439×600
    Size: 342 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×403
    Size: 296 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×599
    Size: 258 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 473×600
    Size: 30 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 122 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×599
    Size: 318 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×397
    Size: 33 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 35 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 449×600
    Size: 225 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 449×600
    Size: 237 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 202 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 497×600
    Size: 428 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 583×600
    Size: 245 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 361 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 410×600
    Size: 14 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×457
    Size: 219 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×594
    Size: 154 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 426×600
    Size: 83 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×594
    Size: 17 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 576×600
    Size: 154 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 600×600
    Size: 583 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 744×631
    Size: 91 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2532×1731
    Size: 2344 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 6853×8000
    Size: 3084 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 5533×4275
    Size: 166 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 774×591
    Size: 271 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1200×1600
    Size: 1496 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1024×768
    Size: 394 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 8000×5791
    Size: 854 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1200×1600
    Size: 1726 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2400×1672
    Size: 1201 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1035×865
    Size: 397 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 920×1216
    Size: 386 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 713×828
    Size: 440 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 736×579
    Size: 89 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1280×874
    Size: 23 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 2280×1366
    Size: 87 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1600×1206
    Size: 742 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 960×635
    Size: 143 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 3500×2519
    Size: 1239 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1100×777
    Size: 1125 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1024×855
    Size: 1026 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1004×739
    Size: 919 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1194×1194
    Size: 1083 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1600×1200
    Size: 2040 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1024×772
    Size: 442 kb
   • Picture, photo frame PNG
    Res.: 1920×1440
    Size: 1754 kb

    

  Khung hình ảnh đẹp gồm các loại nào?

  Mục đích của khung hình đẹp là để bảo vệ nghệ thuật và thể hiện nó với lợi thế tốt nhất của nó. Khi được đóng khung đúng cách, một vật phẩm có nhiều khả năng vẫn còn trong tình trạng tốt trong một thời gian dài.

  Khung tranh truyền thống đã được làm bằng gỗ, và nó vẫn rất phổ biến vì khung gỗ có thể cung cấp sức mạnh, được định hình trong một loạt các cấu hình ảnh đẹp và cho phép vô số phương pháp xử lý bề mặt.

  Các vật liệu khác bao gồm kim loại, ví dụ như bạc, đồng, nhôm và nhựa cứng như polystyrene. Một bề mặt khung có thể có bất kỳ màu sắc hoặc kết cấu.

  Cả mạ vàng chính hãng và vàng giả vẫn phổ biến, mặc dù vô số bề mặt khác sẽ được tìm thấy trong hầu hết các cơ sở đóng khung.

  Một số khung hình đẹp có khuôn đúc phức tạp, có thể đề cập đến vấn đề. Đồ trang trí phức tạp thường được làm bằng khuôn, sau đó mạ vàng trên nền gỗ.

  Mouldings khung hình đẹp ảnh đẹp có nhiều loại, thường là hình ảnh đẹp chữ L với một “môi” hướng lên và một con thỏ nằm ngang.

  Môi kéo dài một khoảng cách tương ứng lên từ mép của con thỏ. Nó hạn chế các vật liệu trong khung và có thể được sử dụng để giúp đặt ra hoặc tiết lộ hình ảnh đẹp một cách thẩm mỹ.

  Khung hình đẹp có thể chứa một “kính” bảo vệ bằng khung kính hoặc tấm acrylic, ví dụ Acrylite hoặc Plexiglas. Nếu nghệ thuật trong khung được coi là có thể phân tán hoặc nếu môi trường triển lãm được kiểm soát cao.

  Lịch sử của khung ảnh lồng ảnh

  Kể từ những năm 1980, những tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong quá trình sản xuất kính tráng men, tạo ra một loạt các lựa chọn rộng hơn trong cả hai sản phẩm thủy tinh và acrylic.

  Việc chọn sử dụng đòi hỏi phải tính đến nhiều đặc điểm của từng đối tượng: kích thước, phương tiện được sử dụng, điều kiện của phương tiện, giá trị cảm nhận của đối tượng, dự kiến ​​sử dụng đối tượng,

  Ví dụ: thời gian triển lãm kéo dài hoặc đi lại. Sẽ là khôn ngoan khi tham khảo một nhà soạn thảo nghệ thuật hoặc người bảo quản có kinh nghiệm để được giúp đỡ trong việc đưa ra lựa chọn tốt hơn.

  Chất liệu làm khung ảnh hiện nay

  Hiện nay, cả kính khung hình ảnh đẹp và tấm acrylic đều có sẵn lớp phủ chống phản chiếu để làm cho kính gần như vô hình trong hầu hết các điều kiện ánh sáng.

  Ngoại trừ những bức ảnh chỉ quan tâm tạm thời, một kính nên kết hợp một bộ lọc để ngăn chặn gần như tất cả các bức xạ cực tím (bộ lọc UV) xâm nhập vào kính.

  Bộ lọc này làm chậm sự xuống cấp quang xúc tác của vật liệu hữu cơ trong hình. Cả kính và kính acrylic đều có sẵn với các đặc tính chống tĩnh điện tích hợp.

  Tùy chọn này là cần thiết cho các vật thể có môi trường dễ vỡ hoặc xuống cấp, chúng sẽ bị kéo ra khỏi vật thể và trên kính bằng lực tĩnh điện.

  Bộ lọc này làm chậm sự xuống cấp quang xúc tác của vật liệu hữu cơ trong hình. Cả kính và kính acrylic đều có sẵn với các đặc tính chống tĩnh điện tích hợp.

  Bộ lọc này làm chậm sự xuống cấp quang xúc tác của vật liệu hữu cơ trong hình. Cả kính và kính acrylic đều có sẵn với các đặc tính chống tĩnh điện tích hợp.

  Tùy chọn này là cần thiết cho các vật thể có môi trường dễ vỡ hoặc xuống cấp, chúng sẽ bị kéo ra khỏi vật thể và trên kính bằng lực tĩnh điện.

  Các loại khung ảnh được sử dụng phổ biến

  khung hình đẹp thường là hình vuông hoặc hình chữ nhật, mặc dù khung hình đẹp tròn và hình bầu dục không phải là hiếm.

  Khung trong các hình dạng khác thường hơn như hình dạng bóng đá, ngôi sao, trái tim có thể được chạm khắc bằng tay bởi thợ chạm khắc gỗ hoặc thợ mộc chuyên nghiệp (hoặc có thể được đúc từ bột gỗ).

  Ngoài ra còn có khung hình đẹp được thiết kế để đi xung quanh các góc. Một thiết kế phổ biến là muỗng, một vết lõm trong khung thêm chiều sâu.

  Khung kiểu “L” là một loại đơn giản được xây dựng với một đường viền bằng gỗ hình chữ L duy nhất, với phần dưới cùng của chữ L, hoặc thỏ, ở phía trước khung để giữ trong kính, vật thể và mặt sau, được bảo đảm từ phía sau

  Một khối ảnh là một loại khung hình đẹp đặc biệt, thường được sử dụng để hiển thị các thành viên trong gia đình, một kỳ nghỉ hoặc dòng thời gian của cuộc sống của một ai đó.

  Các kiểu khác là khung clip (hoàn toàn không phải là khung), khung hộp và hộp bóng. Một khung ảnh kỹ thuật số là một ví dụ về công nghệ thay đổi của thế kỷ 21.

  Khung ảnh với nghệ thuật thế giới

  Khung ảnh Macaroni là một dự án thủ công phổ biến cho trẻ em. Pasta chưa nấu chín trong các hình dạng khác nhau được dán vào một khung trong một mô hình. Đôi khi toàn bộ khung được sơn.

  Một số họa sĩ và nhiếp ảnh gia đương đại làm việc trên bức tranh “bọc thư viện” tác phẩm nghệ thuật của họ, tức là mở rộng hình ảnh đẹp xung quanh các cạnh của khung vẽ kéo dài, do đó không sử dụng khung truyền thống.

  Trong những trường hợp đó, đối tượng có thể được gắn để nó nổi trực quan trong vòm bảo vệ. Joan Miró từng thực hiện một tác phẩm đặc biệt để đóng khung nó với khung chợ trời.

  Trong trang này, bạn có thể tải xuống hình ảnh đẹp PNG miễn phí: hình ảnh đẹp, khung ảnh hình ảnh đẹp PNG tải xuống miễn phí

  Trong bộ sưu tập “hình ảnh đẹp, khung ảnh” này, chúng tôi có 224 hình ảnh đẹp PNG miễn phí với nền trong suốt.

  5/5 - (3 bình chọn)
  Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.